Rozwój ruchowy dziecka od 1 do 15 miesiąca

Rozwój ruchowy dziecka
Rozwój ruchowy dziecka

Rozwój ruchowy dziecka od 1 do 15 miesiąca.

Kiedy dziecko rozwija się normalnie można liczyć na to że jego zdolności rozwiną się w czasie typowym dla wszystkich dzieci. Pojawiają się samoistnie lub z niewielką pomocą z zewnątrz i tego działania nie da się przyspieszyć. Proszę pamiętać, że szybkość rozwoju u dzieci jest różna, a poniższe liczby stanowią przeciętną poszczególnych grup wiekowych. Poniżej tabela rozwój ruchowy dziecka od 1 do 15 miesiąca wg Abraham P. Sperling “Psychologia“:

Wiek w miesiącach Stadium
1 W pozycji na brzuszku unosi głowę
2 W pozycji na brzuszku unosi głowę i piersi przy jednoczesnym wyrzuceniu rąk do przodu
3 Wyciąga rączki w stronę przedmiotów
4 Siedzi podtrzymywane przez dorosłego
5 Siedzi na kolanach dorosłego i chwyta przedmioty
6 Siedzi na wysokim krzesełku i chwyta wiszące przedmioty
7 Siedzi samodzielnie
8 Stoi podtrzymywane przez dorosłego
9 Stoi opierając się o meble
10 Raczkuje
11 Chodzi trzymane za rękę
12 Wstaje chwytając krawędzie mebli i podciągając się
13 Wpełza po schodach
14 Wstaje samodzielnie
15 Chodzi samodzielnie